Akredytacja na

III Kongres Gospodarczy
Europy Centralnej i Wschodniej

29-31.05.2019
Nadarzyn k. Warszawy


Dane rejestracyjne

Imię*
Nazwisko*
Rok urodzenia*
E-mail*
Telefon*
Nazwa firmy*
WWW
Branża
Wezmę udział w:

Nr rejestracyjny samochodu: Proszę o przesłanie bezpłatnego vouchera na wjazd na targi samochodem (nie dotyczy osób biorących udział w grupie zorganizowanej)